Har man ret til en beskeden overlevelseshjælp, hvis man undlader at deltage i aktivering?

Hvis man af en eller anden grund ikke deltager i kommunens aktivering, kan kommunen så nægte at udbetale kontanthjælp eller har man altid ret til overlevelseshjælp af beskeden størrelse?

SVAR:

Det kan kommunen godt. 

Det følger direkte af lovbestemmelserne i aktivloven:

§ 41. Hjælpen ophører, hvis ansøgeren eller ægtefællen uden rimelig grund afviser et tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, så længe muligheden for at benytte tilbudet består.
Stk. 2. Hjælpen ophører endvidere, hvis modtageren eller ægtefællen uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at fraværet kan ligestilles med en afvisning af tilbudet.

Man har således ikke altid ret til overlevelseshjælp.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde