Mister min kæreste kontanthjælp i 14 dage, fordi der er 14 dages ventetid for en samtale med sagsbehandleren.

Grundet sygdom har min kæreste mistet retten til sygedagpenge og henvender sig derfor til Socialforvaltningen d 15-04-02.

Her får hun at vide at der er 14 dages ventetid inden hun kan komme til en samtale med en sagsbehandler; endvidere får hun at vide at hun kun er berettiget til bistandshjælp fra den dag hun henvender sig.
 
Kan de svar hun har fået virkelig være sande ?

SVAR:

Nej, ansøgningstidspunktet er altid fra første henvendelse. Såfremt hun i øvrigt er berettiget til kontanthjælp, er det fra det tidspunkt hun første gang henvender sig. Der kan dog være det moment i det, at den seneste udbetaling af sygedagpenge er beregnet til at gælde for en nærmere bestemt periode. Hun vil derfor ikke være berettiget til kontanthjælp før perioden med dagpenge udløber. Ellers ville der foreligge dobbeltforsørgelse.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde