Må man købe hus, når man er på kontanthjælp?

Må man købe hus når man er på bistandshjælp?

Hvis man køber hus, kan man stadig få fuld bistand?

Jeg håber, I kan hjælpe mig med mine spørgsmål.

Svar:

Når man modtager kontanthjælp, får man et beløb til underhold og eventuelt et beløb til boligudgiften, hvis boligudgiften er høj eller man har en stor forsørgerbyrde

Hvis man køber et hus, når man modtager kontanthjælp, må man jo være i besiddelse af en formue (til udbetaling, omkostninger etc.). Man kan ikke få kontanthjælp, hvis formuen er over 10.000,- for enlige og 20.000,- for gifte.

Såfremt man køber et hus, vil den hjælp man modtager til renter og afdrag på huset, hvis man modtager en sådan, være tilbagebetalingspligtig.

Hvis man forøger sine boligudgifter ved køb af hus, i forhold til nuværende boligudgifter, medtages den forøgede boligudgift ikke ved beregningen af hjælpen til boligen.

Kontanthjælpen til underhold vil være den samme.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde