Påvirker det min ret til kontanthjælp, at jeg opretter børneopsparingskonti til mine 3 børn?

Jeg kunne tænke mig at oprette børneopsparing til vores 3 børn. Beløbet lyder på kr. 3.000/årligt for hvert barn.

Påvirker det min ret til at modtage kontanthjælp, da jeg mener at man kun må have en formue på 20.000 kr. for ægtefæller

SVAR:

Nej, det påvirker ikke din ret til kontanthjælp eller til størrelsen af kontanthjælp. Når dit barn bliver 18 år vil han eller hun ikke kunne få kontanthjælp, da han/hun har en formue. Det fremgår således af vejledningen til lov om aktiv socialpolitik punkt 75:

"Børneopsparing

En børneopsparing har ikke indflydelse på, om forældrene kan få hjælp, da børneopsparingen tilhører børnene. Derimod har en børneopsparing betydning for den unges mulighed for at få hjælp, forudsat at den unge kan råde over børneopsparingen.
Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der - udover minimumsbeløbet på op til 10.000 kr. - er grundlag for at se bort fra en sådan formålsbestemt formue, herunder hvor meget der er grundlag for at se bort fra."

 

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde