Har min bror ret til dansk folkepension?

Dette ser ud som en side, der kan bruges af mange, som har brug for råd og vejledning. Tak for det, hvem der så end betaler.

Min bror, der nu er 62 år gammel, har fra sit 15. år ikke været i Danmark i mere end tilsammen 5 år, den længste periode var 3 år.

Nu har han som mange andre udenlandsdanskere fundet ud af, at der måske nok er bedst hjemme i "smørhullet". Men da han aldrig har betalt skat i Danmark, hvordan er så hans muligheder for at opnå pension her? Spørgsmålet skal naturligvis ses i belysning af, at folk af fremmed herkomst i kraft af familiesammenføring, kan leve og have det meget rart her. Men hvad er hans muligheder ?

SVAR:

Der er ingen, som betaler os for vor service. Der er tale om rent hobbyarbejde fra vor side

Reglerne om ret til folkepension står i lov om social pension kapitel 1:

Din bror skal for det første have bevaret sin danske indfødsret.

Han skal for det andet tage fast bopæl i Danmark.

Han skal for det tredje have haft fast bopæl her i riget i mindst 3 år mellem det fyldte 15. og det fyldte 67. år.

For at få fuld folkepension skal han for det fjerde have boet her i riget i mindst 40 år efter det fyldte 15 år. I modsat fald nedsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 40 år.

Din bror har efter det oplyste boet i Danmark i 5 år efter det fyldte 15 år. Han har derfor ret til 5/40 af den fulde pension.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg