Kan jeg få kontanthjælp, når jeg selv har valgt at tage orlov fra mit studie?

Jeg har fra den 1/8-2000 har søgt orlov fra mit studie, både fordi jeg har mine tvivl om det er det er det rette studie og pga. nogle personlige årsager.

Jeg har i den forbindelse kontaktet min kommune for at høre om jeg har mulighed for at få økonomisk hjælp, hvis jeg ikke finder et arbejde med det samme.

Kommunen har herefter behandlet sagen og har afvist den i henhold til "Socialministeriets bekendtgørelse nr. 10 af 8. januar om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp i særlige tilfælde".

De skriver endvidere, at ved selv at have valgt orlov har jeg frasagt mig muligheden for at få kontanthjælp.

Jeg er nu kommet i den situation, at jeg er nødsaget til at opsige min lejlighed, da jeg ikke kan betale for den.

Mine spørgsmål er:

1) har jeg slet ikke ret til noget økonomisk hjælp, uden at jeg stopper helt fra mit studie?

2)Hvis jeg fra flytter min lejlighed hvilken kommune hører jeg så under, og er jeg så henvist til at leve på gaden?

3) Hvis jeg skal anke sagen, hvad skal jeg så skrive?

Jeg håber, at I kan hjælpe mig, da jeg er temmelig desperat og endvidere kun har en uge tilbage i at anke sagen.

Svar:

Ankefristen er forhåbentlig ikke udløbet, idet kommunens afgørelse ikke er korrekt. Hvis ankefristen er udløbet, så anmod kommunen om en genoptagelse med en ny skriftlig afgørelse.

Med henvisning til selv samme bekendtgørelses § 1, stk. 2 kan der ydes kontanthjælp til en uddannelsessøgende, der har orlov fra uddannelsen, såfremt den uddannelsessøgende godtgør, at vedkommende ikke har uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte.

Det vil sige, at du godt kan få kontanthjælp, hvis du ikke under orloven kan få SU, og hvis ellers aktivlovens øvrige betingelser er opfyldt. Det ser de ud til at være, ud fra dine oplysninger. Du er derfor ikke henvist til at "leve på gaden".

Din opholdskommune er den kommune du opholder dig i, uanset om du har en bolig eller ej i kommunen.

Med hensyn til at anke, er der ikke nogen formkrav. Det vil sige, at det er nok overfor kommunen at sige, at du anker afgørelsen. Kommunens sagsbehandler kan også hjælpe dig med at anke.


Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde