Min mor har forladt mig – hvor skal jeg bo?

Jeg er en dreng på 14 år.

Min mor skred i foråret, og jeg bor nu hos hendes tidligere ven.

Jeg har talt i telefon med hende for en måned siden, og hun gav mig lov til at blive boende hos ham.

Men min kommune siger, at jeg skal væk.

Jeg ved ikke, hvor hun er, så hjælp mig.

Svar:

Der er flere spørgsmål i dit problem.

Kommunen har en pligt til at føre tilsyn med de børn og unge der bor i kommunen. Det betyder, at kommunen skal sørge for, at der er nogle mennesker, der tager sig af dig, når din mor har forladt dig.

Det kan godt være din mors ven, der tager sig af dig, men det er noget, kommunen bestemmer.

Din mors ven kan søge kommunen om at få en plejetilladelse, så han kan tage sig af dig. Det er kommunens opgave at finde ud af, hvad der er bedst for dig. Hvis kommunen finder ud af, at det er bedst for dig at være hos din mors ven og han opfylder betingelserne for at få en plejetilladelse og du gerne vil være der, så vil det være en løsning.

Da du er 14 år, skal kommunen spørge dig om, hvad du helst vil. De skal også spørge din mor om hun er enig heri.

Når man har forældremyndigheden over et barn, skal man også drage omsorg overfor dette barn. Når din mor har forladt dig, skal hun sørge for at nogen tager sig af dig. Hvis hun ikke kan eller vil dette, kan en anden person få forældremyndigheden over dig. Det kan være din far eller din mors ven, eller en helt tredje person, som kender dig.

Hvis det skal være din mors ven, kan han søge om at få forældremyndigheden over dig. Man søger statsamtet om at få overført forældremyndigheden.

Ligesom kommunen skal finde ud af, hvad der er det bedste for dig, så skal statsamtet også foretage denne vurdering. De har også pligt til at varetage dine interesser og de skal også høre dig om, hvad du helst vil.

Til sidst kan nævnes, at du kan henvende dig til kommunens socialforvaltning. De har pligt til at give dig rådgivning og vejledning om dine muligheder og rettigheder.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde