Har jeg ret til efterlevelsespension efter min mor?

Jeg har et spørgsmål angående pension. Min mor døde den 17-8-02. Hvor lang tid efter kommer der pension til hende. 

Vi var nogle stykker der diskuterede det emne nogen sagde at det var 3 mdr. efter og andre til dødsdagen, hvad er
korrekt.

Svar:

Såfremt pensionisten var samlevende eller gift med anden pensionist, bevares afdødes pension i tre måneder efter dødsfaldet. Er pågældende enlig ophører retten til pension dagen efter dødsfaldet. Er pensionen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, endnu ikke udbetalt, udbetales den til pensionistens samlevende ægtefælle. For andre pensionister udbetales den til pensionistens dødsbo.

Såfremt pensionen er udbetalt, har den samlevende ægtefælle krav på at få pensionen, for den måned hvori dødsfaldet fandt sted, udbetalt fra dødsboet.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde