Må kommunen sende mig til nabokommunen for at sortere skrald?

Jeg er en ung pige på 29 år med 2 børn (jeg er alene med dem ) der modtager kontanthjælp og er i aktivering, det går fint, men nu snakker de om, at jeg skal ned til nabo kommunen og sortere skrald, (jeg er på kontor nu men der
er ikke nok at lave) der er ca. 20 km dertil og jeg har ingen bil, og jeg har heller ikke lyst til at sortere affald. Må de sende mig derned ? 

Kan jeg nægte ? 

Og kan de trække i min kontanthjælp hvis jeg ikke møder ? 

Jeg får ikke noget ud over kontanthjælpen for at gå i aktivering.

SVAR:

Kommunen har pligt til at tilbyde aktivering og skal så vidt muligt give mere end 1 tilbud. Desuden skal tilbuddet være rimeligt.

Hvis tilbuddet er rimeligt, (og det har jeg svært ved at udtale mig om) kan du risikere at din kontanthjælp standses, indtil du accepterer tilbuddet.

Din kontanthjælp kan dog kun standses, såfremt tilbuddet fortsat står åbent for dig. Ellers kan kommunen nedsætte din kontanthjælp med 1/3 i 3 uger. Det forudsætter dog, at du alene har ledighed som problem. Har du andre
problemer end ledighed, kan kontanthjælpen ikke nedsættes.

Med hensyn til transporten kan kommunen yde en godtgørelse på op til 1.000 kr. om måneden til udgifter, der er forbundne med aktiveringstilbuddet.

Du kan klage til det sociale nævn over, hvorvidt tilbuddet er rimeligt.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde