Kan man konvertere en mellemste førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler?

En nu 50-årig kvinde blev for over 10 år siden tilkendt mellemste førtidspension. Resterne af mulig erhvervsevne er nu totalt forsvundet i takt med alderen.

Kan et sådant menneske blive "konverteret" fra den gamle pensionslov med mellemste førtidspension til den nuværende - højere - pension?

Vil en sådan mulig overgang til pension efter den nuværende pensionslov kunne ske på det foreliggende dokumentationsmateriale, eller skal der i givet fald startes en helt ny pensionsansøgning op?

Svar:

Nej det er ikke muligt, men formentlig heller ikke nødvendigt. Den pågældende er omfattet af den gl. pensionslov og der gælder disse regler. Hun kan i stedet søge om en forhøjelse af førtidspensionen til den højeste førtidspension. Den svarer beløbsmæssigt til den nuværende førtidspension afhængig af, om hun er reelt enlig eller ej.

Der skal ikke startes en ny pensionsansøgning men alene ansøges om en forhøjelse. Tilkendelse af en forhøjelse forudsætter, at der er sket en forværring af den helbredsmæssige tilstand.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde