Har kommunen pligt til at finde bolig til husvild alenemor?

Har kommunen ikke pligt til at finde en bolig, hvis man ikke har noget sted at bo?

Eksempel: Alene mor med 2 børn, 1 på 2½ og 4 mdr. har ikke haft noget sted at bo siden 1 aug. i år - hendes kommune nægter at hjælpe hende, skal de ikke det? 

I øjeblikket flakker hun rundt og kan sove lidt her og lidt der. Hvad gør hun, er der ikke en lov, skal de ikke finde hende et sted at være.

Til at starte med ville de finde et værelse på et vandrehjem, men alt var optaget. De vil bare ikke hjælpe, de siger hun ikke er akut nok, hvornår er man det???? - hvad gør hun?????

Svar:

Nej, som udgangspunkt har kommunen ikke en pligt til at hjælpe boligløse med en bolig. Kommunen skal alene tilbyde husly til husvilde. Dette tilbud er som oftest herberger eller forsorgshjem.

Nogle kommuner har egne ejendomme til udlejning og kommunerne har også anvisningsret til boliger i såvel private som i almennyttige boliger. Der er her ventelister, som ofte er lange.

Det eneste råd jeg kan give er, at man skal sørge for at blive skrevet op til boliger, såvel hos private som i almennyttige boligselskaber. Bed om at komme på kommunens venteliste. Evt. kan man flytte til kommuner, hvor der er ledige boliger. 

Det kan være et problem, at der er mindreårige børn. Kommunen har en tilsynsforpligtelse over de børn, der opholder sig i kommunen. I yderste konsekvens kan det medføre, at børnene anbringes på institution eller
lignende, og moderen må så bo på herberg eller tilsvarende.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde