Kan jeg får kontanthjælp efter endt uddannelse?

Jeg blev færdig med min uddannelse den 30. maj, og fik den sidste SU den 1. juni. 

Mit problem er at ikke er berettiget til dagpenge i juni, og altså først får udbetalt dagpenge 1. august, og derfor ikke har nogen indtægt i juli måned.

Er jeg berettiget til kontanthjælp eller anden form for bistand i juli måned, hvor jeg ikke har anden form for indtægt?

SVAR:

Du skal henvende dig til kommunen og søge om kontanthjælp. Du er berettiget til kontanthjælp fra det tidspunkt du henvender dig, da ansøgningsdatoen er afgørende. Kontanthjælpen er blevet bagudbetalt, således at du normalt først vil kunne modtage kontanthjælp fra den 31. juli, men du kan få en engangshjælp indtil den 31. juli. Det kan være hjælpen bliver ydet mod tilbagebetaling, idet kommunen kan skønne, at du på et senere tidspunkt kan
tilbagebetale hjælpen.

I øvrigt tror jeg først du får dagpenge udbetalt i slutningen af august, da også dagpenge er bagudbetalt. Hvis du også skal have kontanthjælp for august måned, bliver denne med tilbagebetalingspligt, idet der så foreligger dobbeltforsørgelse, da du i samme periode vil modtage såvel kontanthjælp som dagpenge.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde