Kan man afholde barnets 1. sygedag, når man er på dagpenge?

Vil De være venlig og fortælle mig, om det kan være rigtigt, at man ikke kan have barnets første sygedag, når man er på dagpenge, eller man virkelig er nødt til at lyve, og selv melde sig syg?
 

Svar:

Det fremgår ikke af loven, tilhørende bekendtgørelser eller vejledninger, hvorvidt man kan oppebære dagpenge, når man må blive hjemme pga. ens barns 1. sygedag.
 
Spørgsmålet må derfor afklares ved fortolkning.
 
Et af hovedelementerne ved arbejdsløshedsforsikringsloven er rådighedsvurderingen.
 
Man skal altid stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne få udbetalt dagpenge.
 
Man kan ikke stå til rådighed, når man skal passe sit barn, derfor kan man heller ikke få udbetalt dagpenge.
 
Det tilføjes, at loven er en forsikringslov og ikke en social lov.
 
Det medfører, at man hele tiden skal opfylde forsikringsbetingelserne for at kunne få udbetalt dagpenge.
 
Der er mig bekendt truffet én afgørelse, men denne har ikke relation til emnet konkret.
 
Arbejdsmarkedets Ankenævn fandt (Afgørelse nr. 64 af 27.8.96),  at en køkkenassistent måtte anses for at stå til rådighed for aftenarbejde, selvom hun ikke kunne få passet sine børn på dette tidspunkt.
 
Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde