Kan det offentlige hjælpe med at betale konfirmationen?

Da jeg desværre p.t. modtager kontanthjælp og jeg næste år skal have min datter konfirmeret, søger jeg hermed om svar på følgende:

Kan jeg via Socialforvaltningen få bevilliget økonomisk hjælp til afholdelse af denne begivenhed ???

Findes der særlig paragraf/lov om dette ???

Er der særlige legater der kan søges til dette ???

Svar:

Du kan søge forvaltningen om hjælp til afholdelse af konfirmation, som en rimelig begrundet enkeltudgift efter lov om aktiv socialpolitik § 81.
 
Om du vil få hjælp efter denne bestemmelse i din kommune, kan jeg ikke svare på.

En af betingelserne for at få hjælp er en økonomisk vurdering.
 
Det vil sige, hvor meget har du til underhold, når faste godkendte udgifter er betalt.
 
Det er forskelligt fra kommune til kommune, beløbene kan variere fra 2.200,- til 3.000,- pr. måned pr. voksen.
Beløbet kan være højere afhængig af antallet af børn.

En anden betingelse er forudsigelighed. Det vil sige, at man normalt ikke kan få hjælp, hvis man har kunnet forudsige, at man ville få netop denne udgift.

Det er også muligt at få et særligt bidrag fra faderen i anledning af konfirmationen. Se nærmere herom på emne nr. 333.
 
Det kan man søge statsamtet om, og dette bidrag kan udlægges forskudsvis af det offentlige.

Jeg har ikke kendskab til legater, men prøv biblioteket.
 
Der findes mig bekendt en legathåndbog om de legater, man kan søge i Danmark.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde