Har min sagsbehandler ret i, at et fleksjob skal være på mindst 30 timer om ugen?

Jeg er en 29-årig pige med et dårlige helbred.

Alt hvad der hedder revalidering er afprøvet (3 gange er det opgivet på grund af smerter). Jeg er i øjeblikket i arbejdsprøvning med henblik på et fleksjob. Jeg kan holde til 4 timer og ikke mere. 

I fredags havde jeg så møde med min sagsbehandler, der pludselig siger at et fleksjob skal være på mindst 30 timer om ugen. Jeg fik samtidig en ny folder om flexjob(1juli-2001). Der står, at man ikke behøver at arbejde på fuld tid. Hvem har ret???

Svar:

Jeg ved ikke hvorfra din sagsbehandler har den regel fra. Jeg kender den ikke. I følge lovbestemmelserne er der ikke tidsangivelse. 

Fleksjob er kendetegnet ved bl.a. at kommunen giver tilskud til arbejdsgiveren afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne. Dette tilskud er enten 1/2 eller 2/3 af lønnen. Sammenholdes dette tilskud med arbejdstiden må det nødvendigvis indebære, at mindstearbejdstiden er 1/3 af fuld arbejdstid. Dette er således godt 12 timer om ugen. Hvis man kun kan arbejde mindre end dette, skal man nok overveje en førtidspension.

Spørgsmålet om fuld tid har alene relation til, at klienten skal tilbydes et fleksjob på fuld tid.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde