Må kommunen betragte min mands SU-lån som indtægt?

Min kommune har modregnet min mands SU-lån i min kontanthjælp.

Vi har 3 børn, jeg skal have kontanthjælp i 2 måneder, da jeg så skal starte på noget andet. Min mand får SU + SU-lån + løn på 9500 kr. brutto.

Dette betyder at jeg får brutto 4900 kr. i kontanthjælp!

SU-lånet er ikke en indtægt, men et lån, på lige fod med et helt almindeligt banklån. Jeg har haft et stykke papir med den paragraf, som siger at lånet IKKE skal modregnes, men kan desværre ikke finde det, så min kommune kan se det.

Kan det virkelig passe at lånet bliver modregnet?

SVAR:

Bed kommunen om en skriftlig afgørelse og påklag denne.

Når din ægtefælle er studerende, må der ikke ved udmålingen af kontanthjælp til dig, beregnes hjælp til din ægtefælle. Det indebærer at hverken SU- eller SU-Lån må modregnes i din kontanthjælp.

Det følger direkte af aktivlovens § 12 stk. 2.

§ 12. Der kan ikke ydes hjælp til personer under uddannelse. Socialministeren kan dog fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes hjælp til personer under uddannelse.
 Stk. 2. Når der ydes hjælp til en person, hvis ægtefælle er under uddannelse, beregnes der ikke hjælp til ægtefællen.

Der må kun fradrages arbejdsindtægter og kun i det omfang din mands arbejdsindtægt + hans SU overstiger kontanthjælpstaksten for forsørgere.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde