Skal man studere på fuld tid under revalidering?

Min datter skal måske revalideres. Hun har fået fastsat sit timetal/uge til 20 ved en virksomhedspraktik.

Nu siger kommunen at man kun kan få revalidering, hvis man kan studere på fuldtid. Er det korrekt ?

Vi har forsøgt at læse i loven, og så vidt vi kan se, står der intet om at studie SKAL foregå på fuldtid. Tværtimod er der mulighed for forlængelse af revalideringsperioden, hvis man har en funktionsnedsættelse som gør, at man ikke kan studere fuld tid.

Svar:

Udgangspunktet er at man skal studere på fuld tid, idet bevillingen af revalidering er for at kompensere den revalideringsberettigede i forhold til andre studerende. Revalidenden skal så ikke bekymre sig om økonomi og behøver ikke bruge tid på at arbejde ved siden af studierne. Endvidere er meningen med revalidering, at man efter denne er færdig skal være selvforsørgende, ellers er der ingen mening i at bevilge en revalidering.

Det er korrekt, at man kan forlænge revalideringsperioden. Det er dog ikke ensbetydende med, at man kan nøjes med at studere på f.eks. halv tid og være dobbelt så lang tid om revalideringen. § 56 i aktivloven er en undtagelsesbestemmelse.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde