Kan man få kontanthjælp, når man er selvstændig og bor i eget hus?

Kan man som selvstændig få kontanthjælp, hvis man bor i en ejerbolig, eller vil myndighederne kræve at man sælger huset og dermed frigør den bundne formue?

SVAR:

Normalt stilles der ikke krav om at man afhænder sit hus, når det tjener som familiens bolig, men er der en stor friværdi kan der stilles krav herom. I en afgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse i 1998 var det ikke urimeligt af kommunen, at stille krav om låneoptagelse til forsørgelse. Vurderingen var 800.000 og restgælden var 110.000 kr.

Noget andet er, at du som selvstændig ikke er berettiget til kontanthjælp. Det må som udgangspunkt forudsætte, at du afhænder din virksomhed og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet, såfremt du skal have kontanthjælp.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde