Hvordan får man invaliditetsydelse?

Hvad kræver det helt nøjagtigt for at kunne få invaliditetsydelse???

Svar:

Efter den sociale pensionslovs § 18 kan invaliditetsydelse tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år, der ikke modtager anden pension, men som ville have ret til højeste eller mellemste førtidspension, hvis de ikke havde erhvervsmæssigt arbejde.

Invaliditetsydelse kan også tilkendes personer, der på grund af alvorlig høreskade har svære kontaktvanskeligheder.

Højeste førtidspension tilkendes personer mellem 18 og 60 der i ethvert erhverv må anses for kun at have ubetydelig erhvervsevne i behold.

Mellemste førtidspension tilkendes personer mellem 18 og 60 år, hvis erhvervsevne er nedsat med omkring 2/3 og personer mellem 60 og 65 hvis de opfylder betingelserne for højeste førtidspension.

Persongruppen der typisk får invaliditetsydelse er blinde, der er i arbejde.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde