Formuens betydning for revalidering

Min nyligt afdøde, barnløse faster har testamenteret sin formue på ca. 2 millioner til deling mellem min bror og mig.

Jeg har i april fået bevilliget en revalidering og skal nu til at starte på en 2-årig uddannelse. Min bror og jeg har valgt privat skifte efter min faster.

Jeg er nu i tvivl om hvilken indflydelse min kommende formue har på min revalidering, samt hvornår jeg skal meddele min sagsbehandler at jeg har arvet.

Skal jeg gøre det nu - hvor jeg ikke ved hvornår pengene ( som vist mest står i aktier ) vil komme - eller kan jeg vente til jeg rent faktisk får arven?

Har kommunen ret til at få tilbagebetalt udbetalt revalideringsydelse når jeg har arvet?
 
Jeg mener, at der er noget med at man ikke skal betale så meget i skat af renteindtægter, så længe boet ikke er afsluttet - er det korrekt ? I bekræftende fald, vil det jo bedst kunne betale sig at lade boets afslutning vente så længe som muligt.
 

Svar:

Revalidering ydes uden hensyntagen til såvel ansøgerens som ægtefællens formueforhold. Dette fremgår af lov om aktiv socialpolitik § 46, stk. 3 og Ankestyrelsens afgørelse SM O-47-93, som kan ses på www.sm.dk .
 
Renteindtægter fra arven trækkes heller ikke fra i revalideringsydelsen, idet det ikke er en arbejdsindtægt.
 
Det er korrekt, at renteindtægter fra dødsdagen og frem til boets skæringsdag beskattes i boet. Skatteprocenten for skattepligtige dødsboer er 50%, men skatten reduceres med et bundfradrag i skatten på 4.000 kr. pr måned, således at skatten derved normalt bliver lavere, end hvis renten blev beskattet hos arvingerne.
 
I et privatskiftet bo kan seneste skæringsdag være 12 måneder efter dødsdagen og i et bobestyrerbo 24 måneder efter dødsdagen, og i begge typer boer kan der højest gives 12 bundfradrag à 4.000 kr.
 
Hvis boet har en nettorenteindtægt på f. eks. 40.000 kr, bliver denne belagt med bo- og tillægsboafgift på op til 36,25 %
 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg & Frank Viberg-Holde