Har jeg ret til kontanthjælp under barsel?

Jeg har et problem, som jeg håber, at I kan hjælpe mig med.

Efter at jeg startede pa revalidering, som jeg sprang fra igen, kom jeg på kontanthjælp. Så fik jeg tilbudt aktivering på kommunen's aktiveringscenter. Fra min tid som arbejdstager ved jeg hvad arbejdsgivere mener om folk, der har været i aktivering... så jeg afslog!!

Det bevirkede, at jeg ikke modtog penge mere. Nu er mit problem, om jeg er berettiget til barsel, kontanthjælp eller ej?

SVAR:

Udgangspunktet er, at når man modtager kontanthjælp/aktivering, har man ret til fravær ved graviditet og barsel efter reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v.

Da du ikke har accepteret aktiveringstilbudet, står du i princippet ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed ikke berettiget til kontanthjælp.

Jeg vil anbefale dig hurtigst muligt at acceptere aktiveringstilbudet, så du får mulighed for kontanthjælp under barsel m.v.

 Med venlig hilsen

Erik Jappe