Mister jeg revalideringen, hvis jeg flytter til en anden kommune?

Jeg er i den lidt uheldige situation at min kæreste og jeg er ved at gå fra hinanden. Vi har boet sammen i knap 2 år.

Da jeg er på revalidering vil jeg nu høre jer, om de kan tage den fra mig, når og hvis jeg flytter til en anden kommune?

Svar:

Såfremt du følger revalideringen efter en fastlagt erhvervsplan, er den nye kommune forpligtet til at fortsætte revalideringen. Såfremt der er tale om forrevalidering, foretager den nye kommune en vurdering af, hvorvidt det revalideringsønske du har valgt er relevant og kan føre til selvforsørgelse.

Selve det forhold, at du er er vurderet revalideringsberettiget kan ikke tages fra dig af den nye kommune.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde