Er den almindelig pensionsalder 67 eller 65 år?

Er det korrekt, at den almindelig pensionsalder er 65 år?

Og her mener jeg den almindelige pensionsalder for mænd, som hverken er invalidepensionist, efterlønner eller under anden speciel ordning.

Kan I belyse dette nærmere?

SVAR:

Pensionsalderen blev ved lov nr. 287 af 12.05.1999 blevet nedsat fra 67 år til  65 år for alle, der er født d. 01.07.1939 eller senere. Dette gælder både for mænd og for kvinder.

Ved en lov fra 1996 blev pensionsalderen forhøjet som følger:

1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1959.

2) 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959.

3) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959.

4) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960.

5) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni 1960.


Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg