Må min sagsbehandler stoppe mine sygedagpenge, hvis jeg siger nej til arbejdsprøvning?

Jeg er sygemeldt på grund af en arbejdsskade, som har forværret en tidligere sygdom, som er kronisk. Arbejdsskaden er anmeldt af min arbejdsgiver til forsikringsselskabet og jeg får stadig behandling i form af fysioterapi.

Jeg modtager pt. sygedagpenge fra kommunen, som har bedt om en erklæring fra fysioterapeut vedrørende mine nakkesmerter.

Min sagsbehandler vil nu have mig på arbejdsprøvning og hvis ikke dette sker vil hun stoppe for mine sygedagpenge.

Jeg har sammenlagt været sygemeldt i 5 måneder

Må hun stoppe for min sygedagpenge ?

Svar:

Ja, det kan kommunen godt. Man skal opfylde betingelserne i dagpengeloven for at modtage dagpenge. Efter § 21 bortfalder retten til sygedagpenge, så længe den sygemeldte mod lægens opfordring afviser at lade sig indlægge på sygehus eller at modtage nødvendig lægebehandling eller mod lægens eller kommunens opfordring afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning for at genvinde arbejdsevnen,

Dette gælder også selvom der foreligger en anerkendt arbejdsskade.

Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde