Hvornår kan man søge førtidspension?

Kan det passe, når kommunen siger, at man ikke kan søge invalidepension - man skal indstilles til det? 

Kommunen siger, jeg kan få et flexjob. Kan jeg tvinges til det - alle siger jo, at man skal holde sig langt væk fra flexjob.

 Min læge siger jeg skal søge invalidepension hos kommunen, hvem har ret?

Svar:

Såvel kommunen som du har ret. Den sociale pensionslov blev ændret pr. den 1.7.98, således at det nu er kommunen der beslutter, om man vil påbegynde en sag om førtidspension (tidligere invalidepension).

Kommunen kan først påbegynde en sag om førtidspension på det tidspunkt, hvor det konstateres, at alle aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger har været afprøvet.

Undtagelsen til denne regel er, at såfremt man opfylder betingelserne for højeste førtidspension, behøver man ikke først afprøve ovennævnte foranstaltninger.

Man kan ligesom tidligere søge om at få førtidspension og kommunen skal behandle en sådan ansøgning.

Kommunen kan så beslutte enten at påbegynde en sag om førtidspension eller at give afslag på at påbegynde en sådan sag.

Såfremt kommunen finder, man opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, vil kommunen formentlig påbegynde en sådan sag, men ikke før ovennævnte foranstaltninger har været afprøvet.

Et afslag på påbegyndelse af en sag om førtidspension, kan påklages til det sociale nævn.

Kommunen mener du skal have et fleksjob, formentlig fordi ovennævnte foranstaltninger skal have været afprøvet, før der kan ske påbegyndelse af sag om førtidspension. En betingelse for at tilbyde fleksjob er, at mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte, før der kan tilbydes et fleksjob. Er mulighederne for revalidering i dit tilfælde udtømte?

Mig bekendt kan man ikke tvinge folk til fleksjob, men hvad er alternativet? Det er vel at fortsætte på kontanthjælp med aktivering.

 

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde