Hvad kan jeg få i kontanthjælp under graviditet?

Jeg har hørt på social kontoret, at man i graviditeten får et tilskud til barnevogn og sådan. Og at man får mere udbetalt i kontanthjælp, 

Men kan du fortælle mig nøjagtigt, hvor meget det er man får i tilskud og hvor meget man får mere i kontanthjælp?

SVAR:

Når du har født og forsørger dit barn i hjemmet får du forsørgertaksten i kontanthjælp. Den er for tiden 10.522,- pr. måned. Hvis du er under 25 år får du, efter 12. svangerskabsuge, taksten som ikke forsørger. Den er for tiden 7.919,- pr. måned.
 
Du kan søge om hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter i relation til fødslen, en såkaldt spædbørnepakke, men om du får det, kan jeg ikke svare på. Praksis er forskellig fra kommune til kommune, herunder beløbsstørrelser. Afgørelsen heraf beror på en konkret individuel vurdering af dine økonomiske forhold. Bed evt. om en skriftlig afgørelse herom.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde