Falder vor kontanthjælp, hvis vi gifter os?

Både min kæreste og jeg er på bistand, og vi har et fælles barn samt at jeg har et fra tidligere forhold, men vi ved ikke hvordan det kommer til at ligge med økonomien, hvis vi gifter os.

Mister vi vores penge eller vil vi blive ved med at få vores bistand?

Jeg ville blive glad hvis jeg får et svar da alle de steder jeg har søgt ikke giver noget svar. Der står kun noget om at hvis den ene har arbejde og den anden er på bistand, men i vores tilfælde er det 2 på bistand.

SVAR:

Der sker ikke noget, så længe I begge opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, det vil sige så længe I begge er på bistand.

Forskellen på gifte og samlevende er den gensidige forsørgerpligt, som indtræder ved giftermål. Såfremt den ene ægtefælle får arbejde, får indtægten indflydelse på den andens kontanthjælp, idet der foretages en udmåling, hvor den ene ægtefælles arbejdsindtægt fratrækkes i 2 x kontanthjælpen. Restbeløbet efter skat kommer så til udbetaling. Det gælder også arbejdsindtægt fra aktiveringstilbud eller lignende. Når man er samlevende sker der ikke noget, selvom den ene part får arbejde. 

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde