Brevkasse: 910 Skat

Hvilke indtægter er skattepligtige?

Aktieindkomst

Befordringsfradrag

Fortjeneste på fast ejendom

Forældelse og genoptagelse

Fradrag

Indkomster i udlandet

Lejeværdi og ejendomsværdiskat

Pensionsordninger

Skattesager

Andre spørgsmål


Hvilke indtægter er skattepligtige

Skal vi beskattes af fiktiv leje fra vor 29-årige søn, der er flyttet hjem efter forlist forhold? Skal man beskattes ved salg af hundehvalpe?
Skal der betales skat af bankogevinster?

Skal min kone og jeg beskattes af hver sin fri telefon?

Skal jeg betale skat, hvis jeg tjener penge på at sælge gode domænenavne? Skal man betale skat ved salg af ting?
Hvordan beskattes indtægterne i en lille humanitær forening? Skal mine mindreårige børn selv beskattes af aktieavancer?
Er idrætspræmier skattepligtige? Kan man blive beskattet, hvis man får eftergivet sin gæld ved en saldokvittering?
Skal min bror betale skat af en findeløn på 10.000 kr.? Skal der betales skat af erstatning for varigt mén?
Skal fortjeneste ved kædebreve beskattes? Skal jeg betale skat af rejselegat?
Hvem skal betale skat af renterne af gave til barnebarn? Hvordan beskattes indtægt ved udlejning af værelse?
Skal jeg betale skat af lottopræmier fra udlandet? Skal vi betale skat af frivilligt socialt hjælpearbejde?
Skal jeg betale skat af husleje fra min søster? Kan jeg lade min mor bo gratis i mit hus?
Skal min ven betale skat, når jeg bor gratis på et værelse? Hvor meget skal min bror betale for at leje vores hus?
Skal jeg betale skat af renterne af godtgørelse for svie og smerte og varigt mén? Skal vi beskattes af overskud ved salg af møbler gennem en lokal avis?

Aktieindkomst

Skal jeg betale skat af avancen på mine aktier, hvis jeg bliver skilt i salgsåret? Skal min aktiegevinst på 20.000 kr. beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst?
Skal mine medarbejderaktier medregnes ved opgørelsen af beholdningen af børsnoterede aktier? Kan jeg fradrage tab på 567.000 kr. på mine unoterede aktier?
Hvordan beregnes anskaffelsessummen på mine aktier? Kan jeg fratrække tabet på mine aktier i Memory Card  i år?
Kan vi købe aktier i barnets navn? Skal jeg beskattes af fortjeneste på aktier, hvis vi bliver separeret inden nytår?
Skal vore aktier beskattes, når vi flytter til USA? Skal min mand og jeg beskattes af fortjenesten på vore medarbejderaktier?
Er kursgevinsten på medarbejderaktier skattefri? Hvordan beskattes avance på aktier købt via en børsmæglerfirma i USA?
Hvordan beregnes anskaffelsesprisen på mine medarbejderaktier? Hvordan beskattes man af medarbejderaktier?

Befordringsfradrag

Kan vor datter få befordringsfradrag, når hun hver dag kører til samme arbejde to gange?
Kan jeg få fradrag for egne benzinindkøb, når jeg har firmabil? Mister jeg befordringsfradraget, hvis jeg tager toget i vintermånederne?
Kan skattevæsenet reducere min befordringsfradrag på grund af mange sygedage? Har jeg fradrag for befordring mellem hjem og skole under uddannelsesorlov?
Kan skattemyndighederne kræve erklæring fra min arbejdsgiver om antallet af arbejdsdage? Hvem har bevisbyrden ved befordring over lange afstande?
Har jeg ret til befordringsfradrag, hvis jeg flytter til Sverige og arbejder i København? Kan skattevæsenet kræve, at et kørselsregnskab føres i hånden?
Kan vi få befordringsfradrag, hvis vi flytter ud i vort sommerhus? Kan jeg få det fulde befordringsfradrag, hvis jeg kører uden om København C. på motorvejen?
Har min kæreste ret til befordringsfradrag med tilbagevirkende kraft ? Kan jeg få befordringsfradrag for rejse på 13.000 km til og fra mit arbejde i Tadjikistan?

Fortjeneste på fast ejendom

Beskatning af fortjeneste på hus Skal vi betale skat af fortjenesten på vores andelslejlighed?
Er fortjenesten på sommerhusgrund skattepligtig? Skal jeg bo i min ejerlejlighed i 3 måneder eller 2 år, før fortjenesten er skattefri?

Forældelse og genoptagelse

Har jeg mistet fradraget, når jeg har glemt at opgive renterne på mit SU-lån ?
Hvornår udløber fristen for skattevæsenets ændringer af min selvangivelse for 1999? Hvornår forældes momsgæld?
Kan jeg kræve mine skatteansættelser for 1995 og 1996 genoptaget? Er min restskat på 50.000 kr. fra 1989 forældet?
Hvornår forældes skattegæld? Kan jeg få min skatteansættelse for 1995 genoptaget på grund af et glemt fradrag?

Fradrag

Må jeg overføre mine rentefradrag til min hustru?  
Får min eks-mand eller min nye mand mit uudnyttede personfradrag? Kan jeg få fradrag for mine udgifter til studiebøger?
Kan jeg få fradrag for udgifterne til efteruddannelse? Kan jeg fradrage fødselsbidrag?
Kan jeg fratrække udgifter til hundefoder og dyrlæge? Fra hvornår får jeg min russiske hustrus personfradrag?
Kan jeg som musiklærer afskrive på mit nye elpiano? Kan jeg få fradrag for udgift til skulderoperation på privathospital?
Kan jeg trække depotgebyrer fra i skat? Kan jeg få overført min registrerede partners personfradrag?
Kan jeg fratrække udgifter til kursus i psykoterapi? Kan jeg fratrække både tilskrevne og betalte renter på mit SU-lån?
Kan renterne trækkes fra? Rentefradrag på SU-lån?
Kan jeg fratrække tab på 100.000 kr på kommanditistanparter? Hvor meget må jeg afskrive på min PC?
Kan jeg få fradrag for en forsørgelseskontrakt? Fradragsberettigede gaver fra ægtefæller
Kan vognmands indskud i kørselskontor trækkes fra? Kan jeg få fradrag for dobbelt husførelse?

Indkomster i udlandet

Skal man betale dansk amts- og kommuneskat af tjenestemandspension, hvis man bor i Spanien? Skal jeg betale skat til Danmark, hvis jeg bor i udlandet og min hustru bor i Danmark?
Hvordan beskattes min lærerpension, hvis jeg flytter til Frankrig? Hvordan beskattes gevinster på internet-casino?
Hvordan beskattes lejeindtægt af min ejerlejlighed, hvis jeg flytter 1 år til udlandet? Hvordan beskattes min tjenestemandspension, hvis jeg flytter til Bulgarien?
Hvad sker der, hvis jeg flytter til Flensburg? Skal jeg betale skat af penge, jeg har tjent i Norge?
Hvordan beregnes den danske skat af min datters indkomst i Schweiz? Skal jeg betale skat i Sverige, hvis jeg arbejder i Danmark?
Skall jag betala skatt i Danmark eller Sverige? Skal jeg betale boafgift eller indkomstskat af arv efter min farbror i Canada?

Lejeværdi og ejendomsværdiskat

Skal jeg betale ejendomsværdiskat af min halvdel af hus, som jeg fraflyttede for 2 år siden?
Skal vi betale ejendomsværdiskat af ejerlejlighed, som vi var fraflyttet?       Stiger ejendomsværdiskatten, hvis vi sælger sommerhuset til vore børn?
Kan jeg kræve lejeværdi og ejendomsværdiskat nedsat med tilbagevirkende kraft?

Skal vi betale ejendomsværdiskat af vort hus på Færøerne?

Får vi nedslag i pinsepakkens ejendomsværdiskat? Skal jeg betale ekstra ejendomsværdiskat på grund af skilsmisse?
Kan jeg som førtidspensionist få lavere ejendomsværdiskat? Skal min svigerfar beskattes af fuld lejeværdi af et sommerhus, som han benytter ca. 1 uge om året?

Pensionsordninger

Hvad bliver skatten, hvis jeg venter med at hæve min SP-pension?
Kan jeg  i 2001 få fradrag for indbetalinger på 3 x 36.500 kr. på kapitalpension, ratepension og livrente? Må jeg flytte min kapitalpensioner til Sverige?
Hvad sker der, hvis jeg flytter min kapitalpension til Australien? Hvad sker der, hvis jeg som førtidspensionist foretager indskud på kapitalpension?
Har jeg fradragsret for privat indskud på firmapension? Hvordan beskattes min tjenestemandspension, hvis jeg flytter til Spanien?

Skattesager

Kan jeg få aktindsigt i skattevæsenets interne notater i min sag? Må skattevæsenet se i mine private bankkonti?
Kan skattevæsenet uden videre indhente oplysninger om borgernes forbrug af el og vand? Er en agterskrivelse fra skattevæsenet omfattet af aftaleloven?
Kan jeg kræve erstatning af skattevæsenet? Skal en fejlagtig restskat betales?
Må skattevæsenet hæve på min bankkonto? Er kommunale rykkergebyrer en ulovlig skat?
Må skattevæsenet rette henvendelse til min arbejdsgiver bag min ryg? Hvilken skattekommune hører vi til?
Morarenter af lønsumsafgift og skatter Kan jeg få tilskud til omkostningerne ved sag i landsskatteretten?

Andre spørgsmål

Er der skattemæssige problemer ved at jeg lader en slægtning på gratis i min bolig?
Skal min  hustru og jeg betale multimedieskat i 2010? Kan jeg få nedsat ejendomsvurderingen på mit sommerhus?
Skal jeg beskattes i Danmark resten af  2006, selv om jeg er flyttet til Spanien d. 08.10.2006? Kan jeg trække min mands renteudgifter fra, når han ikke selv kan udnytte disse?
Er procenttillæg og renter af restskat fradragsberettiget? Kan jeg få min skatteansættelse for 1999 og 2000 genoptaget?
Skal skattekontoret hjælpe mig med opgørelse af kursgevinst på aktier? Hvor længe skal medarbejderaktier være bundet?
Kan jeg fratrække udgifterne til privat mobiltelefon i værdien af fri telefon? Hvad betyder det, at en virksomhed er momsfritaget?
Hvad er forældelsesfristen for bevidst skatteunddragelse? Er det nødvendigt med revisor, når jeg efter forældrekøb vil anvende virksomhedsordningen?
Hvor meget skal en arbejdsgiver trække i lønnen, når man ikke afleverer skattekort? Er der skat på tilflytning til Danmark?
Kan man straffes for at benytte sort arbejde? Hvad er de skattemæssige konsekvenser af en akkord med min bank?
Kan skattevæsenet røre mig i USA? Hvad er straffen for skatteunddragelse på 46.000 kr.?
Kan jeg sælge mit hus og flytte min adresse til en tysk autocamper? Kan jeg få registreringsafgiften tilbage, hvis jeg emigrerer til Schweiz og tager bilen med?
Skal vor delebilsforening betale moms? Må pantefogeden  komme på uanmeldt besøg?
Skal jeg vælge fri bil eller kørselsgodtgørelse? Kan min nuværende lejlighed bruges til fri bolig?
Har jeg pligt til at bruge revisor, når jeg udlejer min ejerlejlighed? Må jeg køre privat i en bil på gule plader?
Hvad er konsekvenserne af "sort arbejde"? Kan jeg få 10 års kirkeskat tilbage, når jeg ikke er døbt?
Kan min søn tage sin bil med hjem fra England? Kan jeg få 5 års kirkeskat tilbage, hvis jeg melder mig ud af folkekirken?