Kan jeg få tilskud til omkostningerne ved sag i landsskatteretten?

Jeg har i skatteankenævnet tabt en sag om fradrag for dobbelt husførelse, da man ikke mener, at jeg har levet sammen med min samlever i et år.

Skatteankenævnet skriver følgende i svaret til min klage: "Nævnet finder ikke, at De er berettiget til fradrag for dobbelt husførelse, idet betingelsen om en samlivsperiode på mindst et år, ikke kan anses for opfyldt. Nævnet finder endvidere ikke, at der efter en konkret vurdering kan foretages fradrag, idet de registrerede oplysninger viser, at samlivet har været afbrudt."

Vil jeg have nogen chance for at få ret ved Landsskatteretten?

Hvordan fungerer omkostningsdækningen af sagkyndig bistand i skattesager ved Landsskatteretten?

SVAR:

Jeg kan ikke udtale mig om dine chancer for at få medhold i landsskatteretten.

Du må selv vurdere, om du kan dokumentere, at samlivet havde varet et år, og i den forbindelse give en god forklaring på, hvorfor din samlever ikke var tilmeldt folkeregistret sammen med dig i hele perioden, når I notorisk levede sammen.

Det kan normalt godt betale sig at indbringe sagerne for landsskatteretten. Det koster kun et gebyr på 600 kr.

Du får godtgjort 100 pct. af dine udgifter til sagkyndig bistand mv. i forbindelse med din klage, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Du har fået medhold i overvejende grad, når du har fået medhold med over 50 pct.

Taber du din klagesag, eller får du medhold i mindre omfang (dvs. 50 pct. eller mindre), får du godtgjort dine udgifter til sagkyndig bistand med 50 pct.

Se nærmere skattevæsenets vejledning om omkostningsgodtgørelse 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg