Hvor meget må jeg afskrive på min PC?

Jeg har i 1998 anskaffet en pc'er, der er nødvendig for at sikre min indkomst. Kan jeg få opgivet de nærmere regler for, hvordan jeg fradrager/afskriver denne på skatteopgørelsen for 1998 og evt. senere år.

SVAR:

Du oplyser, at du i 1998 har anskaffet en pc´er til brug for dit arbejde. Denne pc´er vil af skattemyndighederne blive anset for et blandet benyttet driftsmiddel og kan afskrives efter afskrivningsloven. Afskrivningsgrundlaget er købesummen. Dette afskrivningsgrundlag kan valgfrit afskrives med hele procenter, dog maksimalt 30% pr. år. Der kan dog ikke afskrives i salgsåret.

I indkomsten kan der fradrages den del af afskrivningerne, som svarer til den erhvervsmæssige benyttelse. Du skal dog være opmærksom på, at der en bundgrænse for de ligningsmæssige fradrag på kr. 4.000 i 1998 (og kr. 4.100 i 1999), så hvis du ikke har andre ligningsmæssige fradrag, kan de første kr. 4.000 (1998) i afskrivninger ikke fradrages. Hvis f.eks pc´eren er købt i 1998 for kr. 20.000 og anvendes 50% erhvervsmæssigt, kan der afskrives op til 30% eller kr. 6.000. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan der kun fradrages kr. 3.000 (50% af kr. 6.000). Jeg har her set bort fra kr. 4.000-fradraget.

Afskrivningerne fragår i afskrivningsgrundlaget, således at afskrivningsgrundlaet i år 2 er kr. 14.000 (kr. 20.000 minus kr. 6.000). De 14.000 kan herefter afskrives med op til 30% (kr. 4.200). Også i år 2 kan den del af afskrivningerne, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse fradrages. Hvis den erhvervsmæssige benyttelse i år 2 er f.eks. 60%, kan der fradrages 60% af kr. 4.200 eller kr. 2.520. Afskrivningsgrundlaget er herefter kr. 9.800 til afskrivning i år 3 eller senere år.

Når afskrivningsgrundlaget er nedbragt til under kr. 9.200, kan den del af grundlaget, der kan henføres til den erhvervsmæssige benyttelse fradrages.

Såfremt pc´eren sælges til et beløb, der overstiger det aktuelle afskrivningsgrundlag, skal der medregnes genvundne afskrivninger i den skattepligtige indkomst. Sælges pc´eren f.eks. i år 3 til kr. 12.000, skal der medregnes et forholdsmæssigt beløb af den del af salgssummen, der overstiger afskrivningsgrundlaget. Salgssummen overstiger afskrivningsgrundlaget med kr. 2.200 (12.000 minus 9.800). Det forholdsmæssige beløb opgøres som de fradragne afskrivninger i forhold til de samlede afskrivninger. I eksemplet er afskrivningerne 10.200 (6.000 + 4.200) og det fradragne beløb 5.520 (3.000 + 2.520). I indkomstopgørelsen i år 3 skal altså medregnes kr. 1.190 (2.200 x 5.520 : 10.200) i genvundne afskrivninger.

Du skal være opmærksom på, at der ved genvundne afskrivninger ikke er en tilsvarende grænse på kr. 4.000 som ved fradragene for afskrivningerne. Så du kan risikere at blive genbeskattet af afskrivninger, som du ikke har haft fradrag for.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen