Skal jeg betale ejendomsværdiskat af min halvdel af hus, som jeg fraflyttede for 2 år siden?

Min samlever og jeg har solgt vores fælles hus pr. 1-2-11, men jeg fraflyttede huset den 1-2-2009, og har betalt husleje frem til 1-2-11.

Mit spørgsmål er: skal jeg betale ejendomsværdiskat i de 2 år jeg ikke har boet i huset??

Svar:

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat, da du ikke har boet i huset.

Du skal til gengæld beskattes af en fiktiv husleje svarende til 50% af, hvad huset kunne været udlejet for til tredjemand. Du vil så kunne fratrække 50% af driftsudgifterne så som ejendomsskat, forsikringer m.v.

Din medejer skal beskattes af fri bolig i din halvdel af huset.

I jeres indbyrdes forhold har din medejer pligt til at betale husleje til dig for at have boet i din halvdel af huset.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus