Skal min svigerfar beskattes af fuld lejeværdi af et sommerhus, som han benytter ca. 1 uge om året?

Jeg har en svigerfar som jeg tror betaler for meget skat mht skat af lejeværdi.

Han har et sommerhus på vestkysten, som han udlejer igennem et bureau på kontrakt, der siger at bureauet har rådighed over sommerhuset hele året. Ca. en gang om året er han selv i sommerhuset i en uge for at holde huset vedlige. Når han skal derover booker han huset i bureauet for en uge, men dog uden at betale lejen til bureauet.

Han har skattemæssigt valgt at bruge bundfradragsmetoden. Det "sjove" i dette tilfælde er, at han betaler fuld skat af lejeværdien og når huset er vurderet til ca 700.00 er det jo en betragtelig udgift.

Vi har diskuteret denne skat en del og jeg mener jo, at han kun skal betale 1/52 x (skat af lejeværdien beregnet på et helt år) men ved henvendelse til skatteforvaltningen i Juelsminde er de ikke enige og ligesom min svigerfars revisor mener de at han skal betale fuld skat af lejeværdien.

Det kan ikke være rigtig da denne skat er en skat man betaler for at bo i sit hus og det gør han jo ikke da bureauet har fuld råderet hele året (bortset fra en uge til vedligeholdelse).

Vær rar at fortælle mig, hvem der egentlig har ret.

SVAR:

Skatteforvaltningen har ret.

Det følger af bestemmelserne i ligningsloven om bundfradragsmetoden, at man skal betale fuld lejeværdi efter procentreglerne, hvis man ønsker at anvende denne metode ved beskatningen af lejeindtægterne.

Hvis din svigerfar går over til den såkaldte regnskabsmetode, skal han ikke betale lejeværdi for de uger, hvor sommerhuset er lejet ud, men det sandsynligvis nok det fornuftigste, at han fortsætter med at anvende bundfradragsmetoden, medmindre driftsudgifterne er meget store.

Du kan læse mere om de to metoder for beskatning af indtægterne ved udlejning af sommerhuse i en del af året på emne nr. 933.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.