Er det nødvendigt med revisor, når jeg efter forældrekøb vil anvende virksomhedsordningen?

Jeg har købt en ejerlejlighed, som vi lejer ud min datter og ønsker beskattet efter virksomhedsordningen, men er i øvrigt almindelig lønmodtager. 

Jeg har afleveret en udvidet selvangivelse med et regnskab (regneark over indtægter og udgifter). I følge skattevæsnet er det ikke nok - de taler om indskudskonto, overførselskonto, mellemregningskonto m.m., som jeg ikke aner hvad er. Det virker som at skyde gråspurve med kanoner!

Hvad skal jeg helt konkret aflevere? Findes der en "model" som jeg blot kan sætte mine egne tal ind i? ...Det ville jo være ærgerligt at henvende sig til en revisor, som bruger 15 minutter og indkasserer 1.500 kr...

SVAR:

Selvangivelsesfristen er 1. juli. Overholder du ikke denne, kan du ikke bruge virksomhedsordningen.

Der er i virksomhedsskatteloven nogle formelle regler, der skal være opfyldt - bl.a. dem du nævner. Er de ikke opfyldt, kan ordningen ikke anvendes. Man kan godt have et synspunkt om at det er at skyde gråspurve med kanoner, men sådan er det nu engang.

For dig er fordelen i forældrekøbet, at du er blevet selvstændig erhvervsdrivende, og at du via virksomhedsordningen kan opnå et rentefradrag med en skatteværdi på 59% i stedet for de 32,6% som gives til almindelige mennesker med negativ kapitalindkomst.

Uanset din ulyst til at ofre penge på en revisor, kan jeg stille et meget enkelt regnskab op for dig.

Hvis dine renteudgifter er 50.000 kr., er skatteværdien i virksomhedsordningen 29.500 kr. (59%), mens skatteværdien af negativ kapitalindkomst er 16.300 kr. Altså en besparelse på 13.200 kr.

Er det værd at opfylde reglerne for 13.200 kr. ? Jeg personligt vil svare ja.

Så er der revisor. Jeg tror personligt at han skal have kr. 4.000 for at lave selvangivelsen. Men udgiften kan fratrækkes, og så betaler du kun 1.640 kr. (de resterende 2.360 kr. er skatteværdien = 59%) af udgiften.

Du kan nu vælge om du vil ofre de 1.640 kr. på at få en revisor til at sikre dig, at du kan anvende virksomhedsordningen. Som jeg ser det er der med en udgift til revisor 11.560 kr. (13.200 minus 1.640) tjent ved at bruge revisor under forudsætning af, at hans honorar er  4.000 kr., og dine renteudgifter er 50.000 kr.. 

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen