Skal mine medarbejderaktier medregnes ved opgørelsen af beholdningen af børsnoterede aktier?

Jeg har et spørgsmål til bundne medarbejderaktier i forbindelse med opgørelse af  "værdien af den samlede beholdning af børsnoterede aktier". 

Skal medarbejderaktier, der er bundne fx 2-3 år frem i tiden, regnes med i den samlede beholdning af børsnoterede aktier - og i givet fald til hvilken kurs?

Man kan vel knap sige, at bundne medarbejderaktier har en værdi lig den aktuelle børskurs - men hvordan ser Told og Skat på dette "problem"?

SVAR:

Bundne medarbejderaktier, der er børsnoterede, medregnes også ved opgørelsen af om beholdningen har overskredet bundgrænsen.

Det er endvidere således, at der anvendes et fifo-princíp (first in first out). Får en person tildelt f.eks. 10 medarbejder-aktier i det børsnoterede selskab A i 1999, og køber personen 10 aktier i A i fri handel i 2000, og sælger 10 aktier i A i 2001, så er det skattemæssigt de 10 medarbejderaktier der er solgt til medarbejderens anskaffelsessum og med en ejertid fra 1999 - og dette uanset at aktierne fortsat er båndlagt og det fysisk-faktisk er aktierne købt i 2000, der er solgt.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen