Kan jeg få befordringsfradrag for rejse på 13.000 km til og fra mit arbejde i Tadjikistan?

Jeg er udstationeret 1 år i Tajikistan. Får løn derhjemme og betaler fuld skat. Jeg betaler selv mine rejser hjem, når jeg holder ferie. Der er 6500 km hver vej. Hvor meget kan jeg i givet fald trække fra ?

SVAR:

Som jeg forstår dig er der tale om transport fra Tadjikistan til din bopæl i Danmark. I så fald er du berettiget til et befordringsfradrag.

For de første 24 km intet fradrag. For de næste 76 km kr. 1,39 pr. km og for den overskydende del 69,5 øre pr. km. (1999-tal)

I dit tilfælde med 6500 km hver vej kan fradraget opgøres til (76x1,39 + 12.900 x 0,695) kr. 10.021,90.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen