Har jeg mistet fradraget, når jeg har glemt at opgive renterne på mit SU-lån ?

Jeg har opdaget, at jeg ved en fejl har glemt at opgive en renteudgift ved indbetaling af SU-lån til skattevæsnet i forbindelse med udformningen af selvangivelsen for 2000. Af en eller anden underlig årsag indberetter man nemlig ikke indbetalte renter.

Hvad gør jeg nu? Fristen for at ændre i årsopgørelsen udløb d. 1. maj, men egentlig har jeg vel en længere forlængelse på mit krav overfor skattevæsnet eller hvordan? Skal jeg bare affinde mig med, at jeg ikke får dette fradrag.

Svar:

Fristen for at indlevere selvangivelse er 1. maj. Fristen for at ændre i selvangivelsen er 3 år efter udløbet af det pågældende indkomstår. For 2000 kan du altså ændre i din selvangivelse frem til og med 31. december 2003.

I dit tilfælde skriver du til skattemyndighederne, at du har en korrektion til selvangivelsen for 2000. Så bliver ansættelsen ændret, og du modtager en ny årsopgørelse.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen