Hvor længe skal medarbejderaktier være bundet?

Jeg er ansat i en større dansk virksomhed, som nu tilbyder medarbejderaktier.

Der er tale om køb til en favorabel pris – ikke foræring.

I en avis læste jeg, at aktierne er bundet i 5 KALENDERÅR.

Det vil sige, at ved køb her i november, er det første kalenderår allerede gået med udgangen af dette år og kan derfor indfries (eller sælges) igen efter udgangen af 2007.

Min virksomhed påstår aktierne først kan sælges efter år 2008.

Hvad er rigtigt?

SVAR:

Medarbejderaktier må ikke sælges eller pantsættes før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Dette fremgår af ligningslovens § 7 A

Det er således avisen, der er upræcis, og  virksomheden, der har ret, 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus