Kan vor datter få befordringsfradrag, når hun hver dag kører til samme arbejde to gange?

Vor datter arbejder som handicaphjælper hos en sclerosepatient dagligt fra kl. 12.00 - 17.00 og igen fra kl. 20.30 - 23.30.

Hun har 10 km til arbejdet og er hjemme imellem kl. 17.00-20.30.

Har hun ret til at trække befordring fra på selvangivelsen ?

SVAR:

Udgifter til transport til og fra arbejdspladsen er som lovmæssigt udgangspunkt i fradragsberettiget i henhold til den overordnede fradragshjemmel i Statsskatteloven. Lovgiverne på Christiansborg har dog valgt at yde et sådant fradrag for transport mellem bopæl og arbejdsplads i Ligningsloven § 9C.

 

Denne fradragsret beregnes ud fra transportvejens længde og den gældende takst pr. kørt kilometer. Derimod er retten ikke betinget af, at din datter rent faktisk har udgifter til transport. Til gengæld gælder visse begrænsninger i omfanget af fradraget. Således optjenes fradrag alene for den del af befordringen, der overstiger 24 km. pr. arbejdsdag.

 

Den omtalte takst, der reguleres hvert år, er for indkomståret 2004 fastsat til kr. 1,62 pr. km. mellem 24 og 100 km. og kr. 0,81 pr. km. over 100 km..

 

Ifølge dine oplysninger er arbejdsdagen opdelt i 2 "sektioner" fra 12-17 og 20.30-23.30, mens der er 10 km. transport hver vej til og fra arbejdet. Begrænsningen på 24 km. gælder "pr. arbejdsdag". Det er derfor afgørende, hvorvidt det samlede arbejde hver dag betragtes som "arbejdsdag". Spørgsmålet ses ikke at være afklaret i praksis, men ud fra de sparsomme oplysninger må det konkrete tilfælde som udgangspunkt kunne betragtes som 40 km. pr. arbejdsdag.

 

Således gives fradrag for 16 km. pr. arbejdsdag, der rent faktisk mødes på arbejdet, dvs. kr. 25,92 pr. arbejdsdag. Er der f.eks. 230 arbejdsdage på et år bliver det i alt fradrag for kr. 5.961,60 i indkomståret 2004.

 

Som led i pinsepakken 1998 indførtes yderligere et indtægtsgradueret fradrag i Ligningsloven § 9C, stk. 4, hvorefter skattepligtige med en indkomst på under 136.100 kan fratrække yderligere 25 % af det ovenfor beregnede fradrag (dog højst kr. 6.000). Fastholdes ovennævnte beregning, medfører dette et yderligere fradrag på kr. 1.490,40 i 2004. Er indkomsten højere end kr. 136.100 reduceres procentsatsen med 0,5% (og maksimumgrænsen på kr. 6.000 med 2,0%) pr. kr. 1.000, som indkomsten overstiger kr. 136.100. Her kan således alt afhængig af indkomstniveauet være hjemlet et yderligere fradrag.
 

Med venlig hilsen

 
Kelvin Thelin, adv.fm.

Advodan, Holbæk