Skal jeg betale skat af avancen på mine aktier, hvis jeg bliver skilt i salgsåret?

Jeg har ejet børsnoterede aktier i mere end 3 år. Jeg har i april 2002 solgt alle aktierne for godt 200.000 kr. Denne fortjeneste er skattefri, fordi jeg er gift.

Hvorledes er jeg stillet skattemæssigt, hvis jeg bliver separeret eller skilt i efteråret 2002? 

Er det salgstidspunktet eller 31/12 2002, der er afgørende for skattefrihed for fortjenesten?

SVAR:

For at få en dobbelt bundgrænse i det enkelte år, er det et krav, at man har været samlevende hele året. 

Dette betyder, at såfremt man bliver separeret eller skilt i 2002, opnås der ikke dobbelt bundfradrag. Heller ikke selv om man var gift og samlevende på salgstidspunktet.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen