Skal vor delebilsforening betale moms?

Hvornår er man forpligtet til at være momsregistreret?

Jeg er med i en delebilsforening. Vi får forskellige meldinger omkring momsregistrering eller ej.

Vores delebilsforening udbetaler ikke løn e.l. og har et budget, der balancerer. Vi skal ikke tjene penge på foreningen.

Er det muligt via evt. andre sager at få et bud på, om en forening som vores kan undgå at være momsregisteret?

SVAR:

Jeg må bedrøve dig med, at en delebilsforening vil være momspligtig. Dette betyder, at der skal lægges moms til betalingerne fra medlemmerne.

Dette blev fastslået af landsskatteretten i TfS 2001.163 LSR: En delebilsforening ansås for at drive økonomisk virksomhed efter momslovens § 3, og foreningens indtægter i form af vederlag for foreningens ydelser var momspligtige.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen