Kan skattemyndighederne kræve erklæring fra min arbejdsgiver om antallet af arbejdsdage?

Kan kommunens skatteafdeling - for at kontrollere min befordringsfradrag, kræve af mig, at jeg indhenter en erklæring fra min arbejdsgiver og antallet af arbejdsdage i 2000 og adressen for arbejdsstedet?

Min forskudsskema er påstemplet følgende: "Når De fradrager udgifter til befordring, kan De blive bedt om at sandsynliggøre, at befordringen har fundet sted. Dette kan ske ved at gemme benzinkvitteringer, togkort, færgebilletter m.m. Endelig afgørelse om fradragets berettigelse afventer den ligningsmæssige behandling af selvangivelsen."

Nu er det altså pludselig noget helt andet de vil, og jeg synes - uanset at jeg selvfølgelig har rent mel i posen - at det er ubehageligt at skulle involvere min arbejdsgiver i mine skatteforhold.

SVAR:

Ja - skattemyndighederne kan godt bede dig om at komme med en erklæring fra din arbejdsgiver. Skattemyndighederne kan også gå direkte til din arbejdsgiver og bede om oplysningerne.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen