Er en agterskrivelse fra skattevæsenet omfattet af aftaleloven?

Fra kommunens Økonomi- og skatteforvaltning fremsender man et "Forslag til ændring af skatteansættelsen", i hvilken man begrænser svar fristen til "15 dage fra brevets datering". Jeg opfatter et forslag som et tilbud/en opfordring til en aftale.

Er det i overensstemmelse med aftaleloven, at min tavshed (eller manglende mulighed for at reflektere til tiden) anses som en accept af forslaget/tilbudet? Er det skatteforvaltningen på det punkt hævet over aftaleloven?

Skulle jeg efter denne ændring af skatteansættelsen, ønske at komme med indsigelser alligevel, kan jeg så det? Og i hvor lang tid efter? Har kommunen ikke pligt til at rådgive mig om denne mulighed (Forvaltningsloven)?

Hvor længe efter det på gældende skatteår kan skatteforvaltningen foretage sådanne ændringer? (Hvor længe skal jeg gemme dokumentation mm.),.og hvor længe efter kan jeg komme med ændringer/dokumentation for at foretage ændringer til min fordel (rettelser til selvangivelsen)?

SVAR:

Skatteforvaltningens "forslag" eller "tilbud" kan du sammenligne med det Don Corleone fremsatte i Godfather. Det er ikke et tilbud, som du kan acceptere eller lade være, og aftaleloven finder ikke anvendelse. Enten "accepterer" du ansættelsen, eller så protesterer du. Protesterer du, skal du overbevise skattemyndighederne om, at du har ret.

Du kan komme med alle de indsigelser du vil. Du skal bare gøre det inden fristen herfor. Fristen fremgår af agterskrivelsen (dvs. forslaget til ansættelsesændring). Dette er også den tilstrækkelige vejledning efter forvaltningsloven.

Skatteforvaltningen skal fremkomme med agterskrivelse senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, dvs. for indkomståret 1996 inden den 1. maj 2000. Skattemyndighederne kan gå længere tilbage, såfremt du groft uagtsomt eller forsætligt har afgivet forkerte oplysninger til brug for ansættelsen af indkomst. I disse tilfælde læner du dig op ad en straffesag for skattesvig.

Du kan få genoptaget din ansættelse 3 år tilbage i tiden, dvs. at du skal anmode om genoptagelse for 1996 inden 31.12.1999.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen