Kan man straffes for at benytte sort arbejde?

Jeg har hørt tale om en ny lov, der også straffer personer, der benytter sig af sort arbejde, og ikke kun de personer der udfører det, er en sådan lov vedtaget? 

Og er der forældelsesfrist for strafforfølgelse af sort arbejde?

SVAR:

Der findes en lovbestemmelse - skattekontrollovens § 13 C, der vedtaget ved lov nr. 388 af 2. juni 1999. Efter denne bestemmelse kan erhvervsdrivende, der får udført sort arbejde straffes. Private personer kan derimod ikke straffes. Private personer kan principielt straffes for medvirken til skattesvig efter skattekontrollovens § 13.

Forældelsesfristen for skattekontrollovens § 13 C er 5 år, mens forældelsesfristen for skattekontrollovens § 13 er 10 år.

Du kan læse skattekontrolloven ved at benytte dette link:  lovbekg. nr. 869 af 12.08.2004

Med venlig hilsen

Forum-advokater, Roskilde

Advokat Erik Øvlisen