Hvordan beregnes anskaffelsesprisen på mine medarbejderaktier?

Jeg har medarbejderaktier i det firma, hvor jeg er ansat  De er købt december 1994 og er børsnoterede. Aktierne båndlagt i 5 år, men ellers gælder de almindelige regler for danske aktier. De må sælges i januar 2000 efter at firmaet har udsendt halvårsmeddelelse til Børsen.

Jeg har ikke andre aktier og har ikke haft det i hele perioden siden 1994.

Aktiernes kursværdi passerede 31/12 1996 bundgrænsen på de 106.600 kr. og har siden været pænt over bundgrænsen.

Mit spørgsmål :

Er det de 106.600 kr., som er min 'købspris', fordi det der gælder er hvornår grænsen er passeret første gang (selv om det er over 3 år siden på salgstidspunktet) ??

eller er det værdien pr 31/12 1997, som er købsprisen, fordi man kun interesserer sig for de seneste 3 år ??

eller måske noget helt tredie ??

SVAR:

Svaret er desværre noget helt tredie.

Anskaffelsessummen for dine medarbejderaktier er værdien på tildelingstidspunktet i dec. 1994, da du ikke havde ejer aktierne i 3 år, da du overskred bundgrænsen pr. 31.december 1996 på 106.600 kr.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen