Kan jeg fratrække tabet på mine aktier i Memory Card  i år?

Jeg er/var i besiddelse af aktier i Memory Card, som er gået konkurs i år.

Hvad er mine skattemæssige konsekvenser af dette. Jeg har købt dem i 2000.

Kan jeg fradrage tabet i år ?

SVAR:

Du kan først benytte tab til modregning i avancer på andre aktier, når konkursboet er afsluttet.

Tabet kan alene bruges til modregning i avancer på andre aktier.

Hvis konkursboet afsluttes, inden 3 år efter dit køb, kan tabet modregnes i avancer på andre aktier ejet under 3 år. Er der ikke avancer det år, hvor tabet konstateres, kan tabet overføres til din ægtefælle, og såfremt din ægtefælle ikke kan udnytte tabet, kan det fremføres i 5 år.

Hvis konkursboet først afsluttes mere end 3 år efter dit køb, kan du ikke fratrække tabet, hvis værdien af din samlede beholdning af børsnoterede aktier er under 121.400 kr. Ellers kan tabet modregnes i avancer på børsnoterede aktier, som du har ejet i mindst 3 år. Er der ikke avancer det år, hvor tabet konstateres, kan tabet overføres til din ægtefælle, og såfremt din ægtefælle ikke kan udnytte tabet, kan det fremføres i 5 år.

Hvis du vil fremskynde fradragsretten, kan du blot sælge aktierne til f. eks. kurs 1.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen