Skal min mand og jeg beskattes af fortjenesten på vore medarbejderaktier?

Min mand har nogle medarbejderaktier som kan sælges pr. 1.1.2001.  Aktierne er børsnoterede og har været bundet i 5 år - kursværdi d.d. ca.  40.000 kr. (købspris kr. 800)

Jeg har ligeledes nogle børsnoterede medarbejderaktier som er bundet i 5 år.  Jeg har købt dem i august 1998 og kan sælge dem pr. 31.12.2003. Kursværdien er d.d. ca. 340.000 kr. (købspris 21.000 kr.)

Skal min mand betale skat af sin avance ved salg af aktierne pr. 1.1.2001?

Skal min beholdning af medarbejderaktier regnes med når det er  medarbejderaktier?

Skal min beholdning regnes med når jeg ikke har haft dem i 3 år? 

Det er nogle meget indviklede regler, og det er ikke lykkedes os at finde  nogen, der kan give os et klart svar på vores spørgsmål, så jeg håber meget  I kan hjælpe.

SVAR:

Afgørende for den skattemæssige behandling af jeres medarbejderaktier er, hvor stor en værdi af børsnoterede aktier som du og din ægtefælle ejer pr. salgsdagen samt værdien af disse i de sidste 3 år før salget.

Hvis kursværdien af jeres samlede beholdning af børsnoterede aktier de sidste 3 år før salgsdagen har været under henholdsvis 220.400 kr. (i 1998), 226.600 kr. (i 1999), 234.600 kr. (i 2000) og 242.800 kr (2001), så er fortjenesten ved salg af medarbejderaktierne skattefrit. Har grænsen været overskredet, er fortjenesten skattepligtig.

Din mands fortjeneste vil være skattepligtig som aktieindkomst, da værdien overstiger beløbsgrænsen pr. d. 01.01.2001

Din fortjeneste er skattepligtig som aktieindkomst, da hans medarbejderaktier skal medregnes til Jeres beholdning af børsnoterede aktier, og da beholdningen så vil overstige de nævnte beløbsgrænser.

Endelig vil jeg bemærke, at der er nye regler om beskatning af aktier i støbeskeen. Det er uvist hvornår de kommer, og hvad de nærmere går ud på, men det er min tro, at reglerne om beskatning af aktier ændres pr. 1.1.2002.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen