Hvornår udløber fristen for skattevæsenets ændringer af min selvangivelse for 1998?

Hvornår skal skatteforvaltningen være færdig med at gennemgå min selvangivelse for 1998, som jeg afleverede d. 30.06.1999.

SVAR:

Ligningsfristen er den 30. juni i det andet år efter indkomstårets udløb, dvs. d. 30. juni.2000. MEN skattemyndighederne kan ændre i selvangivelsen, dvs. forhøje eller nedsætte indkomsten frem til den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Agterskrivelse, dvs. en meddelelse om at skattemyndigheden vil ændre i indkomsten skal dog være udsendt inden 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. For indkomståret 1998 betyder dette, at agterskrivelse skal være udsendt inden den 1. maj 2002, og at forhøjelsen skal være gennemført senest 1. august 2002.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen