Morarenter af lønsumsafgift og skatter

Vi har indbetalt lønsumsafgift for sent ..

Nu er beløbet indbetalt, men 2-3 uger herefter fremsendes fra Told og Skat en regning med morarenter.

Kan vi undgå at betale dette?

Hvad vil være en normal rente p.a. fra told og skal.

Med venlig hilsen

F.A.

 

Svar

Ifølge lov om afgift af lønsum § 13 udgør renten 1,3% for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, hvor afgiften skulle betale.

Renten er således 15,6% p. a.

I de fleste skattelove er renten ved for sen betaling kun 1% pr. påbegyndt måned.

Renterne er ifølge ligningslovens § 17 a ikke fradragsberettigede, og nettorenten er derfor mere end dobbelt så høj som nettorenten på et banklån.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg