Kan jeg få registreringsafgiften tilbage, hvis jeg emigrerer til Schweiz og tager bilen med?

Hvad sker der, hvis jeg tager min bil fra 1998 med til Schweiz i forbindelse med emigration? 

Får jeg noget af afgiften tilbage på bilen? 

Skal jeg betale tilsvarende afgift ved indførsel til Schweiz?

Svar:

Det er ikke muligt at udflage sig bil med den virkning, at registreringsafgiften eller en del heraf refunderes fra den danske stat. Det er i det hele taget ikke muligt at få registreringsafgiften tilbage, når en bil een gang har været registreret i Danmark. Eneste undtagelse til dette udgangspunkt er den såkaldte skrot præmie, der gik ud på, at et symbolsk beløb blev udbetalt mod at man lod sin bil udgå helt af cirkulation og afleverede den til et autoriseret skrot værksted.

Hvis du emigrerer til Schweiz er det dermed næppe økonomisk tilrådeligt at tage en dansk registreret bil med derned, idet en tilsvarende bil købt og registreret i Schweiz alt andet lige vil være billigere. Jeg er ikke bekendt med de præcise afgiftssatser for indføring af en bil i Schweiz, men registreringsafgiften er under alle omstændigheder væsentligt lavere end tilfældet er i Danmark. Hvis man medbringer en dansk registreret bil, vil man komme til at betale den schweiziske afgift, uanset bilen i sin tid er blevet afgiftsberigtiget med 180% i Danmark.

Konklusion er, at det trods alt er mest optimalt at sælge bilen i Danmark - uanset man derved realiserer et tab - og derefter købe en bil i Schweiz.

Venlig hilsen

Christian Junge

Ret & Råd, Fyn

Danmarks Familieadvokat samarbejder med Ret & Råd.