Har jeg ret til befordringsfradrag, hvis jeg flytter til Sverige og arbejder i København?

Jeg er en af dem, som overvejer at flytte til Sverige, når broen åbner.

Hvis jeg bevarer mit arbejde i Danmark, går jeg ud fra, at der skal betales skat til den danske stat.

Men har jeg også krav på befordringsfradrag fra min: evt. bopæl i Sverige, fra landegrænsen eller slet ikke krav på befordringsfradrag ?

SVAR:

Du har ret til sædvanligt befordringsfradrag fra din bopæl til dit arbejde, selv om du flytter til Sverige, men fortsætter med at arbejde i Danmark.

Du kan ikke fratrække udgifterne til passage af Øresundsforbindelsen. Der gælder særlige regler om fradrag pr. passage af Storebæltsforbindelsen, 90 kr., hvis du kører i bil eller på motorcykel, og 15 kr, hvis du benytter tog eller bus. Disse regler gælder ikke for Øresundsforbindelsen.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen